De två fiskarna

“Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.” (Luk 14:23)

För flera år sedan då vi bodde i vår lilla lägenhet hade vi ett litet akvarium med två guldfiskar. En gång beslöt jag att utöka med ännu en fisk. Men bara några dagar efter det så låg en av de tre fiskarna död i vattnet! Nåväl det avskräckte mig inte. Jag köpte på nytt en till fisk och så var det tre fiskar i akvariet igen. Den påföljande natten hade jag en dröm.

I drömmen såg jag två enorma fiskar så akvariet blev helt fyllt med de två fiskarna. Sedan vaknade jag. När jag kollade i akvariet, helt rätt, en av fiskarna var död igen! Plötsligt förstod jag vad drömmen handlade om. Gud sa “Bara två små fiskar ryms i detta lilla akvarium! Inga fler!” Jag hade verkligen tagit emot detta meddelande. De här fiskarna är specialdesignade (av Gud) och kräver ett visst mått av utrymme. Om du försöker tränga ihop dem fungerar det inte. Det slutar med att de dödar varandra … eller att någonting händer som slutar med att en av de tre helt enkelt dör.

Enligt http://en.wikipedia.org/wiki/World_population var det först år 1804 som antalet människor på jorden nådde upp till 1 miljard. Men från 1804 fram till i dag har befolkningen ökat till nästan 7 miljarder. Befolkningsökningen ligger nu på 1 miljard människor på 12 år. Det finns definitivt en gräns för hur många människor som rimligen kan få plats på den här jorden. Gud visste om denna gräns innan han skapade jorden.

Vad är Guds inställning till allt detta? Människan kan inte leva för evigt så som hon har levt, för jorden skulle då så småningom bli överbelastad. Många som inte känner Herren anser att födelsekontroll är svaret. Andra tror att mänskligheten kommer att behöva se sig om efter andra platser att leva på.

Gud har en annan lösning.

Några “Gudomliga ingripanden” måste äga rum. Vid en viss tidpunkt i historien, kommer Gud att “radikalt ingripa” med sin härlighet i mänsklighetens angelägenheter. Hur kommer detta att påverka jordens befolkning? På några ganska dramatiska sätt. För det första kommer de kristna att föras bort från jorden för en “kort” tid, och därefter kommer de att återvända för att styra och regera med Kristus i 1000 år. Dessa kristna kommer att få förhärligade kroppar och kommer inte att reproducera sig på jorden, i enlighet med Matt 22:30, som berättar “Ty vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen”. Detta kommer att få en plötslig och dramatiskt “inbromsande” effekt på befolkningstillväxten.

För det andra visar 1 Tess 5 att då Herren återkommer kommer Herren att döma de ogudaktiga. Många kommer då att gå bort. Detta kommer att inträffa under tiden för den “Stora Vedermödan” och efteråt vid domen som det beskrivs i Matt 25. Den här dagen närmar sig mycket snabbt. Det här kommer också att ha plötslig och dramatiskt “inbromsande” effekt på befolkningstillväxten.

Så, som du ser det kommer att komma ett ingripande från Herren, och detta ingripande kommer absolut att bli dramatiskt och leda till plötsliga och dramatiska konsekvenser för tillväxten av befolkningen på jorden.

Var kommer du att befinna dig den då Herren kommer tillbaka? Och hur blir ditt möte inför Gud, din Skapare? Nu är frälsningens dag. Nu är dagen för att “göra det rätta” inför Herren.

Gör dig redo, ty Herren kommer!

“Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.” (Upp 1:7)

“Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.” (Upp 22:12)

“Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!” (Upp 22:20)

Jesus sa “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” (Mark 8:34-38)

Rev 1.1: 9 juli, 2010

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment