Han kommer snart åter!

När Gud kommunicerar med människan sker det ofta då hon sover. Människor kan ofta lättare “höra” Gud och ta emot kommunikation från honom under sömn eller under vila. Detta innebär inte automatiskt att alla former av kommunikation som kan inträffa medan vi sover eller vilar är från Gud. Dock, det finns många belägg för detta i Bibeln som låter oss förstå att det här är ett primärt sätt som Gud använder sig av för att kommunicera personliga meddelande till sina barn, så vi ska verkligen vara öppna för att höra Gud tala till oss på detta sätt. Man vet aldrig, meddelandet kan vara mycket viktigt.

Till exempel, kom ihåg att när Herodes ville döda Jesus, så talade Gud till Josef i en dröm (Matt 2:13). Varför i en dröm? Jag kan inte ge dig alla skäl för det, utom att säga att Bibeln är fylld med gudsmäns och Gudskvinnors erfarenheter av att ha tagit emot drömmar från Gud. Och gissa vad? Inte alla av dem var särskilt heliga heller! Tro inte att just för att du tar emot något meddelande från Gud att det betyder att du är särskilt helig. Du kanske är det, men det är mycket mer troligt att du bara är öppen för att ta emot kommunikation från Gud och att Gud vill tala med dig! Hur vet du om kanhända det Han vill säga dig är, “ångra dig”?

Till exempel, kung Nebukadnessar hade en dröm som Daniel tolkade. Jag skulle inte säga, genom att läsa Bibeln, att Nebukadnessar var särskilt helig. Var han älskad av Gud? Säkert. Var han verkligen Guds tjänare? Nej. Jag kan inte med säkerhet säga det. Han hade “köttsligt sinne” och han hade andlighet. Han tycktes ha mer “köttsligt sinne” än andlighet, men vi skall låta Gud vara den slutlige domaren om detta. Gud kan ge uppenbarelser till människor, och några av dessa människor som Gud ger uppenbarelse till kan vara emot Honom! Tänk på Nebukadnessars son Belsassar. Han är den som såg “handen skriva på väggen”. Det var en hand från ingenstans och Bibeln säger oss att det fick Belsassar bokstavligen att skaka, vi läser “och hans knän slogo emot varandra” (Daniel 5:6). Han dog samma kväll. Uppenbarelsen i detta fall var en form av dom. Daniel förklarade för honom att han hade blivit befunnen bristfällig av Gud. Det är inte bra att bli befunnen bristfällig av Gud!

Nyligen fick jag en mycket mycket kort “dröm” (som jag vill ge som exempel) då jag hörde en röst tala till mig medan jag sov (i själva verket på väg upp). Rösten var inte hörbar men jag hörde den tala till mig precis som om den var hörbar och precis så tydligt som om den var hörbar. 1 John 4:1 säger “pröven andarna, huruvida de äro av Gud”. Vi får inte ignorera dem eller påstå att de inte existerar. Istället ska vi pröva dem. Bedja över det. “Väga” anden. Om det finns tvång eller oro bakom det, är det rimligen inte från Gud. I det här fallet hörde jag rösten tala till mig och säga följande ord. Jag vill låta dig döma om det här var från Gud eller inte.

“Skälet till att dagarna blir varmare är för att Herren snart kommer tillbaka.”

Det var hela meddelandet som jag tog emot. Och det var väldigt väldigt tydligt också. Jag fick det precis vid uppvaknandet och det förefaller att vara en vanlig tid för många då Herren ofta föredrar att tala. Det är en tid då allt är stilla och vi inte är upptagna och det förefaller att vara den så gott som perfekta miljön.

Vad kunde ett meddelande som detta egentligen betyda, då? Är det viktigt? Meddelanden som vi tar emot kanske verkligen inte framstår som viktiga just då vi tar emot dem. Hursomhelst, om det verkligen är Herren som talar, då kan vi vara säkra på att det finns ett mycket viktigt skäl till det. Jag tror att jag bättre förstår vad Herren sa till mig, nu när flera dagar har förflutit sedan jag hörde Honom säga det till mig. Du förstår, för inte mer än en timma sedan lyssnade jag på NBC nyheterna via internet. De talade väldigt mycket om orkanen Ike. Samtidigt som jag skriver det här har orkanen ännu inte kommit in över land i USA men förväntas göra det inom ungefär 36 tim.

I en rapport, hörde jag kommentatorn säga “det tycks vara uppvärmningen rent bokstavligen. På en vecka har fyra orkaner eller tropiska stormar kommit drivande över Atlanten.” (Orkanerna Gustav, Hannah, Ike och tropiska stormen Josephine). En annan person talade sedan om “en rad av farliga stormar får några att undra om den globala uppvärmningen …. gör en dålig situation sämre.” Ännu någon annan fortsatte med att säga att “Det finns belägg för att dessa stormar bildas tidigare; de varar lite längre; några är lite större”. När jag hörde detta var det som om Herren talade till mig och sa “Det är vad jag talar om”. Med andra ord, temperaturhöjningen som kommentatorerna konstaterade leder till en ökning av orkaner och naturkatastrofer. Och ökningen av naturkatastrofer är ett profetiskt tecken på att Herren snart kommer tillbaka.

Men stöder Skriften detta? Faktum är den gör det. Matteus 24:7 och andra bibelställen talar om en ökning av naturkatastrofer i direkt anslutning till Herrens återkomst. I enlighet med detta bibelställe är det början på “födslovåndorna” som slutligen kommer att leda till Herrens återkomst. Med andra ord, det är mycket mer som skall komma, ännu! Hans återkomst vill inte bli i dag, men den kommer och enligt Guds profetiska tidtabell är den inte långt borta. Hur långt bort kan det vara? Ja, det kan vara tio, tjugo eller ännu fler år. Hursomhelst, genom att jämföra med hur länge Jorden har funnits till, och i jämförelse med evigheten så är tiden mycket kort.

Vad gör vi för att förbereda för Hans återkomst? Om ingenting, tror jag att det här skulle vara ett bra skäl varför Herren skulle säga “Skälet till att dagarna blir varmare är för att Herren snart kommer tillbaka”. För Han vill att vi skall vara upptagna med Hans uppdrag till oss. För skörden är mogen men arbetarna få, som vi kan läsa i Lukas 10:2.

Han kommer snart tillbaks. Så mycket är klart. Dagen och timmen känner ingen (vi skall inte heller bry oss, eftersom det är sagt att vi inte får veta). Men säsongen, det är en annan historia. Snart ja mycket snart kommer vi att se Konungen!

“Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.

Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom.” (2 Petr 3:8-14)

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist.

Leave a Comment