Han kommer åter tidigare än du kanske tror

Han kommer åter tidigare än du kanske tror

Av Daniel Parkes

Se den här artikeln on line på: http://www.fcet.org/eclipsearticle.html

Ladda ner PDF dokument från: http://www.fcet.org/eclipsearticle.pdf

Denna presentation blev inspirerad av en video av Steve Hadley som rapporterade om Mark Biltz’s upptäckt av eklipserna/månförmörkelserna. Även om videon inte lämnade några av de mer detaljerade tekniska data som ges i den här presentationen, så finns där några saker som diskuteras i videon (som solförmörkelser) och som inte tas upp här. Länken till videon återfinns under rubriken “Heder och tack till alla som bidragit” i slutet. Du uppmanas härmed att se den.

När Gud skapade jorden satte Han de olika himlakropparna i rörelse i sina kretsbanor. Sol, måne och stjärnor och alla planeter inklusive jorden – alla roterade de i sina banor med specifika rotationshastigheter. Det är just dessa rotationer som gör att eklipser (förmörkelser) inträffar, inklusive sol- och månförmörkelser.

Forskare har kunnat beräkna när dessa förmörkelser har inträffat och kommer att inträffa såväl bakåt som framåt i tiden med en noggrannhet på minuten, ja t o m med på sekunden, och data som noggrant kartlägger dessa eklipser finns tillgängliga på NASA website.

En 5000-årig summering av alla sol- och månförmörkelser, daterade från 1999 fK till 3000 eK, finns tillgängliga på http://eclipse.gsfc.nasa.gov.

Schematisk figur av den skugga som Jorden bildar. Inom centrala umbran/kärnskuggan, är Månen totalt avskärmad från direkt belysning från Solen

Källa:

en.wikipedia.org/wiki/Lunar_eclipse

“En månförmörkelse inträffar när helst månen passerar genom en del av jordens skugga. En total månförmörkelse inträffar då månen helt kommer in under jordens umbra (se bilden ovan) vilket är den skugga i vilket det inte finns något direkt solljus.

Månen försvinner inte helt ur åsynen på grund av solljusets brytning genom jordens atmosfär i den konformade skuggan. Månens röda färg uppstår p g a att solljuset måste passera genom ett långt och kompakt lager av jordens atmosfär där det “sprids ut”. Det ljus som lämnar jordens atmosfär uppfattar vi som rött.” (en.wikipedia.org/wiki/Lunar_eclipse)

Månförmörkelse den 15 maj 2003, tagen av Loyd Overcash från Houston, Texas.

Källa:

science.nasa.gov/headlines/y2004/ 13oct_lunareclipse.htm

Förmörkelser är trevliga att se på men de har också ett syfte. I Bibeln, ber Gud oss att ha uppmärksamhet på sol- och månförmörkelserna som kommer att inträffa. Detta för att Han vill använda sig av dessa som ett tecken för att tillkännage tiden och “säsongen” för Herrens återkomst.

Profeten Joel beskriver dagen för Herrens återkomst som “Solen skall vändas i mörkeroch månen i blodförrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda” (Joel 2:31).

Kort sagt, Gud ber oss att bevaka sol- och månförmörkelser. Båda dessa förmörkelser är betydelsefulla. Den första delen av den här beskrivningen behandlar månförmörkelsen. En presentation av solförmörkelserna utges efter denna.

En total solförmörkelse.

Källa: www.nasa.gov/topics/solarsystem/

features/eclipse/index.html

För syftet med denna presentation, kommer vi att betrakta alla tidpunkter för månförmörkelser inom den moderna Gregorianska almanackan. Dessa tidpunkter går från den 15 okt 1582 och framåt (Storbritannien godkände inte den Gregorianska kalendern förrän 1752 men alla data som presenteras här går tillbaks till 1582). Vi kunde gå tillbaks ännu längre i tiden men det finns inget behov av det eftersom resultatet inte skulle påverkas av detta, det skulle bara ge oss ännu mer data som stödjer resultatet och det skulle bli något mer komplicerat att bearbeta siffrorna. Följande antal förmörkelser har ägt rum eller kommer att äga rum enligt uppgifterna på NASA’s website. Observera att beräkningen sträcker sig upp till år 3000, vilket är så långt fram som NASA förser oss med data. Du kommer att bli förvånad över resultaten och du kan själv kontrollera sammanställningen. Eftersom datmängderna uppgår till mer än 60 sidor i skriftlig form, finns de inkluderade via en länk i stället, klicka på www.fcet.org/eclipsedata eller ladda ner en PDF fil från www.fcet.org/eclipsedata.pdf.

Mellan 15 okt 1532 och 31 dec 3000 förekommer totalt 3478 månförmörkelser. Av dessa är 974 totala månförmörkelser.

Av dessa 974 är 37 tetrads (tetrad=”a group of four things” enl Wiktionary). En tetrad kallas 4 totala månförmörkelser då de uppstår efter varandra i en takt två per år. (som ett slags slow-motion “fyrverkeri”. Det finns alltså 148 månförmörkelser som faller inom denna kategori (37 tetrads x 4 månförmörkelser per tetrad =148 månförmörkelser).

Av dessa 37 tetrads är det endast 5 tetrads som hamnar i en ännu mindre grupp (totalt 20 månförmörkelser). Nu till varför just dessa måförmörkelser är så speciella. De infaller på specifika Messianska Judiska högtidsdagar! Och dagarna för månförmörkelserna infaller inte planlöst för de inträffar alltid på den första och den sista av de Messianska Judiska högtiderna.

Låt oss kortfattat gå igenom alla högtiderna.

 • Pesach (Passover)
  Den judiska påsken
 • Feast of unleavened bread
  Det osyrade brödets högtid
 • Feast of Firstfruits
 • Shavout (Pentecost)
  Moses fick lagens tavlor
 • Feast of trumpets
 • Yom Kippur (Day of Atonement)
  Försoningsdagen
 • Sukkot (Feast of Tabernacles)
  Lövhyddefesten

Notera att dessa högtider firas i ordningsföljd. Högtiderna skulle firas på av Gud bestämda specifika dagar. Naturligtvis kände Gud till hur dessa högtidsdagar skulle sammanfalla med månens cykler och månförmörkelserna eftersom Han iordningställt allt för att spelas upp enligt följande.

Den allra första av dessa fem tetrads kom inom ett år från det att Israel blir en självständig nation. Uttryckligen, 334 dagar efter det att Israel vann sitt oberoende den 14 maj 1948, satte Herren på sin perfekt synkroniserade “ljusshow” för att sammanfalla med högtiderna och som en indikation på att den profetiska nedräkningen verkligen hade startat. Ge noga akt på dessa datum och kontrollera dem så mycket du vill och du kommer att upptäcka att de är korrekta och trovärdiga och att de pekar på Jesus Kristus vår frälsare och Hans snara återkomst.

14 maj, 1948 – Israel blir en nation

13 april, 1949 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

7 okt, 1949 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

2 april, 1950 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

26 sep, 1950 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

* Vänligen se mer information om eklipsdata, länk i slutet av artikeln.

Detta var det första av de tre Messianska tecknen som Gud började med när han radade upp elementen perfekt synkroniserade med återfödelsen av nationen Israel.

För övrigt, “först och sist” är ett vanligt uttryck Bibeln. När Jesus sa, “Jag är den förste och den siste”, är det ett uttryck som står som symbol för inte bara det första och det sista utan också allting emellan. Och på samma sätt ser vi hur dessa totala månförmörkelser exakt på den första och den sista av de Judiska Messianska högtiderna. De symboliserar totalen av alla de sju Messianska högtiderna, börjar med den judiska påsken och slutar med Lövhyddohögtiden (Feast of Tabernacles). Inte bara det utan den sista högtiden symboliserar Jesus Kristus återkomst och kulmen på allt.

Om vi rekapitulerar Hans ord, Gud uppmanar oss att ge akt på sol- och månförmörkelserna så att vi kan förstå att tiden för Herrens återkomst till jorden är inne (Joel 2:31). Joel beskriver detta som “HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda” och, även om ingen vet dagen eller timmen, säger Skriften åt oss att vi skall kunna avgöra när tiden är nära (Matteus 16:3). Vi kan göra det genom att ha noggrann uppmärksamhet på Guds ord det Gud har visat oss.

Om då den första stora “ljusshowen” har infallit på återfödelsen av nationen Israel när tror du då att den andra inföll?

Den andra (precis som den första) är en föregångare till Herrens återkomst till jorden och Hans hämtning (hänryckning) av sin kropp (församlingen), i vilken sanna efterföljare till Kristus vid detta tillfälle kommer att plötsligt ryckas upp för att möta Herren i skyn. Det blir en fantastisk/väldig/storslagen händelse! Inte så förvånande om nu Gud förser oss med några tecken som inger djup vördnadoch som är fullständigt verifierbara och genom vilka vi kan förstå när tiden är inne med en noggrannhet på plus/minus några år!

Kanske kommer det att förvåna dig att upptäcka att den andra “tetraden” av månförmörkelserna, som också sammanfaller lika perfekt med de Judiska Messianska högtiderna som den första, inträffade 1967, samma år som Israel vann sexdagarskriget och intog östra Jerusalem.

Detta är då det andra tecknet som Herren gav oss, genom totala månförmörkelser, som föregångare till “HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda” (Joel 2:31)

Du behöver ständigt gå tillbaks till de fakta, som Herren uttryckligen säger åt oss i sitt ord, att dessa speciella månförmörkelser är föregångare till “HERRENS dag, den stora och fruktansvärda” “Solen skall vändas i mörker och månen i blodförrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda” (Joel 2:31).

10 juni, 1967 – Israel vinner sexdagarskriget.

24 april, 1967 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

18 okt, 1967 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

13 april, 1968 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

6 okt, 1968 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

* Vänligen se mer information om eklipsdata, länk i slutet av artikeln.

Detta är då bara den andra tetraden i hela den Gregorianska kalendern! Den är ett tecken från Herren som vi behöver ägna speciell uppmärksamhet åt.

Den mest betydelsefulla och livsviktiga tetraden är i annalkande, och du kommer troligen att bli förvånad över tidpunkten. En tidpunkt som är kontrollerbar genom NASA’s egen dokumentation!

Den avgörande Messianska tetraden är på väg att inträffa!

Vi kan vara ursäktade för att vi inte hängde med 1949 och 1950, då den första Messianska tetraden inträffade. Och vi kunde också vara ursäktade för att vi inte hängde med 1967 och 1968 då den andra Messianska tetraden inträffade, men det är bäst att vi gör vårt bästa för att inte missa nästa som är den sista Messianska tetraden.

Den sista Messianska tetraden stundar mycket snart.

15 april, 2014 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

8 okt, 2014 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse.

4 april, 2015 * – Pesach (Passover) inleds (den första Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

28 okt, 2015 * – Sukkot (Feast of Tabernacles) inleds (den sista Messianska högtiden) och med den en total månförmörkelse igen.

* Vänligen se mer information om eklipsdata, länk i slutet av artikeln.

Även fler Messianska tetrades infaller i framtiden, den nästa efter den 2014/2015-Messianska tetraden infaller mer än 500 år senare! Eftersom andra profetior samtidigt håller på att uppfyllas i dessa sista dagar som vi befinner oss i, är det bortom allt tvivel att den sista Messianiska tetraden vi ska beakta innan Herren återkommer verkligen är denna vi just nu står inför. För dig som missat den första och andra, är det inte livsfarligt. För den som missar nästa blir det extrema konsekvenser som kan bli både livsfarliga och irreparabla. Till exempel om du beslutar dig för att ignorera denna Messianska tetrad som vi står inför, kommer du också att ignorera betydelsen av helt och hållet leva för Herren under dessa sista dagar. Du kommer också att ignorera Herrens uppdrag till oss att uppmärksamma sol- och månförmörkelserna som de beskrivs i Joel 2:31.

Sammanfattning

Nu är det dags att jämföra data, och formulera en förnuftig, rationell slutledning. I alla fall så är Herren resonlig. Baserat på presenterade data så kan vi se att vid den första tetraden inträffade månförmörkelsen 334 dagar efter det att nationen Israel utropades. Emellertid, vid den andra tetraden, inträffade månförmörkelsen 47 dagar före Israels seger i sexdagars kriget. Hur tolkar vi detta? Det syftar på att Herren uttryckligen inte gett oss den exakta tiden för sin återkomst. Emellertid, vi kan vara säkra på att tiden för hans återkomst kommer att vara inom en spännvidd av plus och minus en tidsperiod kring datumet för nästa månförmörkelse. Vad denna tidsperiod är, är upp till vars och ens rimliga gissning. Oavsett den exakta dagen för Herrens återkomst, som ingen människa kan veta, så vet vi verkligen att vi befinner oss i tiden för Herrens återkomst. Är du redo?

Messiansk Tetrad

Första

Andra

Tredje

Händelse

Israel tar emot sitt land

Israel tar emot sin huvudstad

Israel tar emot sin Messias och Konung

Datum f händelse

14 maj 1948

10 juni 1967

Se kommentarer

Eklips 1

13 april 1949

24 april 1967

15 april 2014

Eklips 2

7 oktober 1949

18 oktober 1967

9 oktober 2014

Eklips 3

2 april 1950

13 april 1968

4 april 2015

Eklips 4

26 september 1950

6 oktober 1968

28 september 2015

Tiden mellan händelsen och den första totala månförmörkelsen

Eklipsen inträffade 334 dagar efter denna händelses fullbordan

Eklipsen inträffar 47 dagar före denna händelses fullbordan

Baserat på första o andra tetraden kan eklipsen komma före eller efter denna händelses fullbordan. *

*Herren har inte gett oss möjligheten att veta säkert, i enlighet med hans ord, “Men om den dagen och den stunden vet ingen något” (Matt 24:36). Men vi förväntas känna till säsongen (Matt 16:3).

Heder och tack till alla som bidragit

Stor omsorg har lagts vid framtagningen av denna presentation för att tillförsäkra att alla uppgifter är korrekta.

Enligt NASA websitefrån vilken data om månförmörkelserna har tagits, “Alla eklipsberäkningarna har gjorts av Fred Espenak, och han tar fullt ansvar för deras korrekthet. En del av informationen som presenteras på denna websitebaseras på data som ursprungligen publiserades i Fifty Year Canon of Lunar Eclipses: 1986 – 2035.”

Den Hebreiska Kalkylatorn på www.hebcal.com har varit i bruk sedan 1992 utan kända fel och brister beträffande precisionen i de judiska högtiderna och de datum då de infaller.

De data som dessa båda lämnat har sammanställts av Daniel Parkes, president of Fellowship of Christian Engineers and Technologists på www.fcet.org, med hjälp av egen framtagen programvara skriven i programspråket PERL. Dessa sammanställda data utgör synkroniseringen av månförmörkelsedata med de Hebreiska högtiderna. För att se dessa data besök http://www.fcet.org/eclipsedata.html eller i nedladdningsbart format på http://www.fcet.org/eclipsedata.pdf.

Eklips Förutsägelser/Eclipse Predictions av Fred Espenak, NASA/GSFC

Datum för Hebreiska högtider tillhandahållna av hebcal 3.7 för UNIX, Copyright © 2006 Danny Sadinoff. All rights reserved.

Bibelreferenser har tagits från New American Standard Bible (NASB), Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 av The Lockman Foundation.

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker.

Inspirationen till denna presentation från:

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=1328e98be6f216e8a05a

“Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.” (Uppenbarelseboken 22:12)

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment