Är Amerika omnämnt I Bibelns profetior?

Den 4 november 2008 bevakade hela världen presidentvalet i USA.

“I dag väljer Amerika ‘Världens president'” står det i dagens tidning Al Chourouk, en Tunisisk arabisk tidning. “Vi bevittnar ett val som skulle kunna ses som vårt eget”, skrev Koh Lay Chin i Malajsias New Straits Time.

Och allt eftersom valresultatet kom in och garanterade segern till Barack Obama, firade världens medborgare. Afrikaner, gladde sig på gatorna, Brasilianarna ställde till med beach parties och Australiensarna firade i flotta balsalar.

“Han är den förste sanne globale US presidenten som världen någonsin haft” sa Pracha Kanjananont, en 29-årig Thailändare som satt på Starbuck’s in Bangkok. “Jag tror verkligen att detta kommer att förändra världen,” sprudlade det från Akihiko Mukohama, 34, bandets sångare som rest till Obama, Japan, för att framträda – bärande en “Jag älskar Obama” T-shirt – vid ett reklam evenemang för presidentvalet nr 1.

“Vid en tid då vi måste ta tag i mycket stora utmaningar tillsammans, har valet av dig väckt enormt hopp i Frankrike, i Europa och utanför Europa,” sa Frankrikes president, Nicolas Sarkozy i ett gratulationsbrev till Obama.

“Troende ber att Gud skall upplysa honom och hjälpa honom i hans stora ansvar, som är enormt på grund av USA’s globala betydelse…” skrev the Reverend, Federico Lombardi, Påve Benedict’s Spokesman.

Det mystiska vilddjuret

Världen förstår att Förenta Staternas politik, val, trender och ekonomi påverkar alla andra nationer på vår planet. Det är världens enda supermakt utan någon nära konkurrent.

Trots Amerikas status insisterar många nutida bibelkommentatorer på att Förenta Staterna inte nämns i Bibelns profetior. De ser ett U.S. tyna bort i glömska under en förmodad framtida Ny Världsordning dominerad av Förenta Nationerna. I den här artikeln vill jag ge dig något annat att tänka på. Jag vill föreslå möjligheten att Amerika är exakt den makt som uttryckligen nämns i följande mystiska vers:

“Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.” Uppenbarelseboken 13:11.

Låt mig förklara min tolkning. För det första, vad är ett “vilddjur”? Svar: En stor nation. Beviset finns i Daniel 7 – ett kapitel som har tydliga paralleller till Uppenbarelseboken 13. Båda kapitlen talar om vilddjur, tio horn, en mun som talar stora ord och krig mot de heliga. Se Daniel 7:3-8, 21 och Uppenbarelseboken 13:1-7.

Daniel 7 beskriver fyra vilddjur: lejonet, björnen, leoparden och ett drakliknande vilddjur. En änglalik tolk bekräftade:

“Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden” Daniel 7:23.

Så vi kan slå fast följande: Enligt Bibeln, är ett vilddjur inte en dator eller en mycket ond person utan ett rike. Det är vad ängeln sade. Historiskt sett har nittioåtta procent av kristna skolor tolkat Daniels fyra vilddjur som företrädare för de forntida nationerna Babylon, Persien, Grekland och Rom

Tillbaka till Uppenbarelseboken 13:11: “Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden.”

Således såg Johannes en stor nation uppstå. Varifrån? “Upp ur jorden.” Daniels vilddjur steg alla upp ur havet. Se Daniel 7:3-7. Vatten i profetior representerar massor av människor. En annan ängel bekräftade:

“Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.” Uppenbarelseboken 17:15.

Babylon, Persien, Grekland och Rom alla steg upp mitt i ett hav av folk i Europa och Mellanöstern. Så är det inte med vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11 – det kommer från jorden. Det här pekar på en stor nation som reser sig från ett glest befolkat område. “Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm.” Uppenbarelseboken 13:11 Alltså har vi en ny nation, med kristna kännetecken, som reser sig från ett glest befolkat område, med en regering utan kunglig makt.

Varje ord är betydelsefullt. Det sanna Lammet är Jesus Kristus. “Som ett lamm,” visar att denna nation skulle ha lammliknande eller kristna drag. Ett lamm är ett ungt djur, fårets unge. Alltså denna nation skulle samtidigt vara ung och ny. Vad som är betecknande är att dessa “två horn” inte har några kronor som det första vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:2. Kronor representerar kunglig makt. Alltså har vi en ny nation, med kristna inslag, som reser sig upp ur ett glest befolkat område, med en regering utan kunglig makt. Faller bitarna på plats nu?

Här kommer rysaren: Uppenbarelseboken 13 uppenbarar också att exakt denna nation kommer slutligen att uppnå status som supermakt under den sista tiden, göra ett stort misstag som leder till ett globalt framtvingande av Vilddjurets märke. Guds ord säger följande:

“Och det (det lammliknande vilddjuret) tvingar (han tillgriper våld) alla (hans makt blir global), små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja (världens ekonomi är inblandad) utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” Uppenbarelseboken 13:16-17.

Dessa verser är parallella med sista delen av Uppenbarelseboken 13:11 som beskriver den sista tragiska handlingen av det lammliknande vilddjuret – “han talar som en drake.” Låt oss lägga samman alla bitarna:

+ Uppenbarelseboken 13:11 förutspår uppkomsten av ett stort vilddjur.

+ I profetian, representerar ett vilddjur en stor nation.
+ Denna nation kommer upp ur jorden, eller en obebyggt område.
+ Denna nation startar som ung, som ett baby lamm.
+ Denna nation är lammliknande, med kristna kännetecken.
+ Denna nation har horn utan kronor – det har inga kungar.
+ Denna nation uppnår supermakt status nära tidens slut.
+ Denna nation påverkar världsekonomin.
+ Denna nation talar slutligen som en drake.
+ Denna nation inför slutligen vilddjurets märke i Uppenbarelseboken 13:16.

Ärligt talat: Hur många nationer på Planeten Jorden stämmer in på dessa tydliga, obestridliga Himmels – inspirerade detaljerna? Bara en. Amerikas Förenta Stater.

Gud har välsignat Amerika. Ändå förkunnar profetian att stora förändringar en dag skall svepa in över vårt älskade land och våra ögon borde vara vidöppna för att redan nu uppfatta den ökända skriften på väggen. Må Herren förbereda oss för framtida händelser. Framförallt må vi alla ha en stark relation med det sanna Lammet, Jesus Kristus och förkasta drakens röst.

Referenser

1. http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=157935

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment