Specialuppdrag från den Allsmäktige

Uppenbarelseboken talar om två vittnen som predikar under den stora vedermödan. Du kan läsa om detta i Upp 11:3-12. Jag citerar dessa verser här i sin helhet från Svenska Folkbibeln (NASB i engelska versionen):

“Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill”. (Upp 11:3-6)

“Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden”. (Upp 11:7-10)

“Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp, och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: “Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem”. (Upp 11:11-12)

Vi vet från Upp 11:3 att dessa två vittnen profeterar under exakt 1260 dagar (exakt 3,5 år baserat på ett 360-dagars judiskt år). Detta är utan tvekan bokstavligen 3,5 år, baserat på Upp 11:2 som listar 3,5 år som “fyrtiotvå månader” (Dessutom sammanfaller de 3,5 åren i Upp 11:2 med de 3,5 åren i Upp 11:3 och jag tycker det är vettigt att det gör det). Med andra ord, grundat på Upp 11:2-3, så gäller inte metoden i Daniels bok att tolka profetiska referenser till en dag lika med ett år. Vi bör ta de tider som anges i Upp 11:2-3 som bokstavliga.

I vers 7, dödas dessa vittnen. Då, “efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp … och … , steg upp till himlen i ett moln”. Alltså är dessa vittnen uppståndna och uppryckta. Lägg noga märke till det som händer. De uppstår – precis som de som “dött i Kristus” gör i 1 Tess 4:16b – och de blir uppryckta – precis som “vi som lever och är kvar” blir i 1 Tess 4:17a.

Detta är verkligen en unik omständighet som inte återfinns någon annan stans i Skriften. Till exempel i fallet med Enoch, han blir “uppryckt” men han uppstår inte (eftersom han aldrig dör). Samma sak gäller för Elia. Samma sak gäller för alla troenden vid uppryckandet. Men av någon anledning får dessa två vittnen “särskild behandling” utöver den som de andra får som blir kristna och dödas under den stora vedermödan (Upp 20:4). Min fråga är, varför?

De som blir kristna under den stora vedermödan får inte sina kroppar tillbaka förrän efter det att vedermödan är slut. Detta är tydligt i Upp 20:4 som säger “Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år” (Upp 20:4b). Sammanhanget till denna text är efter det att den stora vedermödan har avslutats.

Men dessa två vittnen ges särskild favör. De uppstod innan den stora vedermödan är avslutad. Hur vet vi det? Därför att efter att de är uppryckta läser vi “I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud” (Upp 11:13). Det finns inget omnämnande om att vedermödans tid är över här och det finns heller inget omnämnande om att någon återuppstår av de andra som dödas under vedermödans tid – bara de två vittnena.

Efter det att de blivit uppryckta läser vi, “Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart” (Upp 11:14).

Det följer fler domar. Vedermödan är ännu inte över. Ändå har de två vittnena blivit uppryckta. Det verkar lite orättvist mot de andra, som väntar på att uppstå, tills du betänker att dessa två mycket speciella vittnen kanske var troende redan innan den stora vedermödan började (och följaktligen innan uppryckandet). Då faller allting på plats eftersom det skulle innebära att de faktiskt förtjänat att bli uppryckta tillsammans med de andra eftersom de redan var troende men blev “undantagna för ett specialuppdrag från Herren”.

När de nu är kvar för ett specialuppdrag på sin arbetsplats för exakt hur lång tid hålls de kvar? Svaret är enkelt och självklart. De hålls kvar tills deras specialuppdrag är avslutat. Hur länge är då det i det här fallet för dessa två speciella vittnen? Deras specialuppdrag är avslutat exakt tre och en halv dag efter att de dött. Varför just tre och en halv dag? Troligen för att motsvara hur länge deras Herre var i graven efter att ha brutalt dödats – och Herren vill använda detta för att övertyga hela jorden. Den “halva dagen” som lagts till de tre dagarna kan vara för att se till att var och en vet att de har varit döda i minst tre dagar för att motsvara det som Jesus sa om att Hans kropp skulle vara i graven i “tre dagar och tre nätter”.

Jag kan bara föreställa mig nyhetsrubrikerna explodera runt världen vid denna tid:

“Två män uppstår från de döda efter tre dagar”.

Och sedan kommer övertygelsen. Som du vet, rubrikerna sprids snabbt. Det kommer inte att ta mer än några minuter förrän nyheterna gått runt hela världen. Inte att undra på eftersom det i nästa vers står ” I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud“. (Upp 11:13, betoningen tillagd)

Ah, nu börjar det hända något. Nu är det någon som till slut bestämmer sig för att lyssna.

Dessa två vittnen kommer sannerligen att bli kraftfullt använda av Gud.

De två vittnena förtjänar att bli uppryckta eftersom de var reserverade för detta. De var kristna innan den stora vedermödan började (och därmed före uppryckandet). Men de hölls kvar för ett särskilt uppdrag från Herren.

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment