Östs uppstigande krafter

Inledning

Chansen är stor, då vi köper en produkt idag, att den är gjord i Kina eller Indien. Förra månaden köpte jag några elektroniska apparater från verkligt gamla välkända amerikanska företag och jag tog ju då för givet att apparaterna var tillverkade i Förenta Staterna. Jag måste vara ärlig, jag blev lite besviken när jag läser etiketten på baksidan, med små bokstäver “made in China”. Samma förvåning har vi när vi köper vanliga elektriska hushållsmaskiner. Och vad tror du om det här? En skön till synes holländsk sjal eller ett varmt set underkläder som vi kan behöva de här riktigt kalla vinterdagarna – de är “made in China”. Vi förstår också att fler och fler holländska företag flyttar avdelningar eller överför arbete till Indien eller Kina, för det är mycket billigare där än här.

Experter förutspår att Fjärran Östern, särskilt Kina, kommer att bli en stor ekonomisk och politisk makt i världen. Och militära experter är säkra på att Kina också kommer att bli en stor militär makt. Kinesiska ledare ville inte svara när de nyligen fick frågan hur stor budgeten för den militära utvecklingen var. Naturligtvis, utan tvekan, måste det vara en astronomiskt hög siffra, för landet är i hög hastighet på väg att modernisera sina arméer.

Som bibellärare och uppväxt med Bibeln från min yngsta barndom, kommer jag att försöka svara på frågorna: “Hur skall vi tolka allt det som tilldrar sig just nu i Kina?” och “Hur relevant är allt detta för den tid vi lever i just nu?”

Vad säger Bibeln om de krafter som kommer “från solens uppgång”

Vi läser i Upp 16:12 om “vägen bereddes för kungarna från Östern”. En annan översättning av vers 12 är: “Kungarna från solens uppgång.” Många som tolkar Uppenbarelseboken är överens om att här avses den makt som finns i Fjärran Östern och då kan vi inte förbise Kina. I vers 13 läser vi: “Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor.”

Draken står för urtypen av en gigantisk mycket farlig varelse som uppslukar människor. Draken är samtidigt det sägenomspunna djur som symboliserar det kinesiska – tänk på deras högtider och spel då stora drakhuvuden och drakkroppar spelar en viktig roll. Vi behöver verkligen inte tvivla på det: Kina framstår på den apokalyptiska litteraturens scen som en formidabel makt i sluttiden.

Vi kan verkligen vara säkra på det. Det är profeterat i Uppenbarelseboken: Kina avancerar mot väster. Vad är hennes mål? Det blir tydligt i Upp 16:16: “Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.” Harmagedon är dalen nära Megiddo i Israel. Syftet med den militära aktionen från öst är klart som kristall: Att kuva Israel, den nation som i världens ögon är extremt arrogant och irriterande.

Uppenbarelseboken gör det tydligt att Fjärran Österns makter avancerar genom Mellanöstern. Upp 16:13 sägs att vattnet i den stora floden Eufrat torkade ut för att bereda vägen för dess kungar från öster. Det är dock inte nödvändigt – varken geografiskt eller topografiskt – att denna stora flod måste torka ut för att jämna vägen för framryckningen av en stor armé. Så vad vill Anden säga oss med detta? Detta: Styrkan i den norra delen av Mellanöstern, det är regionen för de en gång så mäktiga nationerna Assyrien och Babylonien – landet vid Eufrat och Tigris – nu landet Irak – faller till föga, dess krafter har sinat ut – så kungarna från (Fjärran) Östern kan rycka fram till landet Israel utan något motstånd. Och om en sak har blivit tydlig i våra dagar, så är det detta: Eufrats kraft, makten i Irak, är bruten, och det är USA som har använts för att göra detta. Experterna är överens om att vad som än händer: Irak, Eufrat, kommer högst sannolikt aldrig mer att bli ett land av betydelse i Mellanöstern – för mycket har blivit förstört. Och låt oss inte glömma det: Saddam hade även försökt att återuppbygga Babylon. Men han har stoppats på ett dramatiskt sätt. Gamla profetior överens: Herren har bestämt det: Babylon skall aldrig återuppbyggas.

Nationerna samlade för strid.

Det finns en annan sak i Upp 16:14 som jag vill att du uppmärksammar: onda andliga makter, under vilka också draken befinner sig, motiverar länder att delta i kampen mot nationen Israel. Tydligen har nu krafterna kring solens uppgång så mycket inflytande – inspirerad av onda andliga, demoniska, styrkor – så de med auktoritet kan kalla andra nationer till att samverka i aktioner mot Guds folk.

För några år sedan skrev jag en artikel där jag sa att jag tycker det är mycket möjligt att FN kommer att skicka en armé till Israel inom tjugo eller trettio år – kanske ännu tidigare – för att tvinga denna nation på knä. Nu vill jag lägga till att jag väntar mig en stor förskjutning av världens maktcentrum från väst till öst – Europeiska unionen fruktar redan för detta – och då kommer Kina att bli den stora ledande nationen. Ett Kina, inspirerat av den stora demoniska draken, leder här i Uppenbarelseboken den militära aktionen mot det heliga landet, där Guds eget folk bor.

Herren ska komma och segra.

Arméerna möts i dalen Harmagedon. Utan tvekan slår de här upp sina gigantiska militära läger för att attackera Jerusalem från denna plats. Den uppmärksamme bibelläsaren kommer ihåg Sakarias 14:2,3 där profeten skrev om den stora armén av nationer som angriper Jerusalem. Det kommer att bli en överväldigande stor armé som vill förstöra eller åtminstone dämpa Israel för evig tid. Den lilla nationen kan inte längre förvänta sig hjälp från någon nation. Kraften i USA har minskat avsevärt. Öst är dominerande, inspirerad av mörka orena andar.

Men Herren kommer inte att tillåta att hans folk förintas. Denna stora internationella militära insats kommer att få se Herrens återkomst. Lägg märke till vad som står i Upp 16:15: “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder (rättfärdighet i Jesus), så att han inte går naken och man ser hans kön”. Här kommer Han, Messias, Jesus Kristus. Hans ankomst är svaret på det rop på hjälp från Guds egen gamla nation. Han stiger ner på Oljeberget, det blir en jordbävning och berget delas i två och en flod börjar flöda från Jerusalem. Alla blir skrämda inte minst soldaterna i den enorma armén av många nationer. Det profetiska ordet är säkert: HERREN kommer att förinta sitt folks fiender och upprätta sitt rike.

Avslutningsvis

Ingen kan vara säker på när allt detta verkligen kommer att äga rum. Dock har utvecklingen mot sluttiden börjat – det är säkert. Den nuvarande situationen i Mellanöstern är mycket explosiv men kan ändå behärskas eftersom västmakterna fortfarande är mycket starka – men hur länge?

Vi kristna borde inte slappna av, sitta ner och bara passivt se på vad som kan hända. Vi skall be och bevaka tidens tecken. Anden uppmuntrar oss i Upp 16:15 att hålla oss vakna, att vara uppmärksamma och hålla våra hjärtan rätt inför Herren. Vi bör vara trogna vårt uppdrag som kyrka och vittna om HERRENs frälsande nåd, visa folk på det enda verkliga hoppet för den här världen: Jesus Kristus och Hans rike av frid och rättfärdighet. Ja, vi förkunnar: Jesus Kristus är Frälsaren och konungarnas Konung och herrarnas HERRE.

T. J. de Ruiter, 30 January 2006

Foundation Christian Revival Ministries

Pastor & Bible teacher T. J. de Ruiter
info@christianrevivalministries.nl
www.christianrevivalministries.nl

__________________

This article has been published by FCET with permission.

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment