Tecken på Hans återkomst

Det verkar finnas en tro bland vissa kristna att det helt enkelt är fel tala om “tecken” på Herrens återkomst, inklusive vilddjurets märke, liksom alla andra “tecken” som Herren har lagt ned i sitt ord – trots att Bibeln själv tydligt säger oss att ägna stor uppmärksamhet åt dem!

T ex Upp 13:18 säger “Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.” Så vi är faktiskt uppmanade i detta skriftställe att uppmärksamma detta – gör ditt allra bästa för att ta reda på vad det betyder. Så de tecken som Gud gett oss i sitt ord måste vara viktiga. Att bortse från tecknen skulle vara bristande respekt för Guds heliga ord – inte tvärtom.

Ett exempel, jag talade nyligen med en (påstått kristen) man som hade läst några av mina artiklar om vilddjurets märke och han verkade ganska upprörd och såg ner på mig som om det var meningslöst att försöka tolka Uppenbarelseboken 13. Det viktigaste för honom var att diskutera Kristi återkomst – punkt. För honom hade tecknen ingen plats i diskussionen. Att tala om vilddjurets märke, till exempel, eller andra saker som händer i världen, till exempel en världsvaluta (som i slutänden kommer, eftersom vilddjurets märke i sig självt är en världsvaluta), blev en fruktlös diskussion. Uppriktigt sagt jag tror att han har blandat ihop Jesu fördömande av fariséerna på grund av deras krav på ett “tecken” med att försöka förstå vad Upp 13:18 och många andra ställen lär oss. I det förra fallet, fördömde Jesus fariséerna och sadducéerna på grund av deras motiv. För Jesus sade till dem: “Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken” (Matt 16:4). Ändå läser vi i Upp 13:18 “Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.”

Så å ena sidan (i fallet med fariséerna och sadducéerna) fördömer Jesus deras begäran om ett tecken. Varför? Nu måste vi vara noggranna. Jesus sa inte att vi inte bör vara uppmärksamma på tecken i samband med hans andra ankomst. Han sa snarare “Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken”. Bibeln är full av tecken på Herrens andra ankomst – och av goda skäl. Åtta kapitel senare, i Matt 24:3, frågade lärjungar Jesus: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Lägg märke till svaret, Jesus fördömer dem inte för att de frågar efter tecken. Istället, fortsätter Han och förklarar tecknen. Och Han gör det också mycket detaljerat.

Var Jesus inkonsekvent då Han sa, å ena sidan, i Matt 16:4, “Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken” och, å andra sidan, i Matt 24:3, gärna svarar på lärjungarnas frågor om tecken på Hans andra ankomst? Svaret är nej. För det första så var fariséerna och sadducéerna inte troende. De sökte efter ett tecken just på grund av sin otro. Men de var inte villiga att ta emot och tro på de tecken som Gud redan hade gett. Jesus sa “Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.” (Joh 14:11). Det handlar om tecken. Men fariséerna och sadducéerna (för det mesta) ville inte tro på grund av dessa tecken. De ville vara de som bestämde vilka tecken som var kvalificerade, men Gud hade redan i sitt ord för länge sedan gett oss tecknen (t ex Ps 22:19, Mika 5:2, Jesaja 9:6, Jesaja 53:5). Och detta är det avgörande. Som svar på denna deras önskan att söka andra tecken och avvisa de tecken som Gud redan fastställt, svarade Jesus “Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona tecken” (Matt 16:4). Med andra ord “Om du verkligen vill se ett tecken, ta en titt på detta (Jona tecken, som handlar om uppståndelsen från de döda)”. Uppståndelsen från de döda, är trots allt det dominerande kännetecknet som med kraft förklarade Jesus vara Guds son (Rom 1:4). Men fariséerna och sadducéerna (för det mesta) förkastade allt detta. De var dömda.

Så du behöver förstå motiven bakom det som Jesus säger och det Han gör i Matt 16:4 innan du tänker att det är fel att ge uppmärksamhet åt tecknen på Hans andra ankomst. Uppenbarligen förstår somliga kristna inte detta. Synd – med tanke på att Guds ord säger, när det gäller Jesu andra ankomst, att vi ska vara alerta (Matt 24:42, Mark 13:37, 1 Tess 5:6). Hur ska du kunna vara alert om du inte förstår tecknen? Jag blev praktiskt taget utskälld av en kille som tyckte det var helt meningslöst att tala om tecken. Jag tror att han blandade ihop mig med några predikanter som gillar att tala om tecken på bekostnad av teologin. Jag hoppas nu att mina artiklar visar att jag har en viss läggning för att se till att teologin är sund. När allt kommer omkring skrev inte Paulus, “Ge akt på dig själv och på din undervisning” (1 Tim 4:16a)? Uppenbarligen har jag inte gjort tillräckligt för att visa vissa människor att teologi är viktigt. Men det är det. Teologi är mycket viktigt. I själva verket var detta problemet för fariséerna och sadducéerna. Deras teologi var uppblandad. För dem kunde Jesus inte vara Messias. Och så missade de Hans första ankomst. Och de blev helt dömda för det också! Jesus sade att förstörelse skulle drabba Jerusalem eftersom “därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig” (Luk 19:41-44). Idag är jag rädd för att många kristna, eller så kallade kristna, är i samma kategori. De missar Kristi andra ankomst, eftersom de tror att detta måste lösa sig på ett annat sätt. Men Han kommer snartmycket snart.

Om du läser vad jag skrivit under åren (mer 600 artiklar), ser du att jag inte talat så mycket om Herrens andra tillkommelse under en period på tio år. Helt enkelt därför att det inte varit dags. Men år 2008 informerade (alt. översättning: varnade) Herren mig att nu var det dags. Och då kan du förvänta att många av mina skrifter, från den här perioden och framåt, kommer att handla om frågor som rör Herren Jesu Kristi återkomst. Det är helt enkelt en skyldighet jag har både mot Herren och mot er, för Hans återkomst närmar sig. Jag kommer att skriva minst 3 år på samma tema, ända fram till 2012, och sedan under 2012 kommer några stora händelser att inträffa. Detta har Herren gjort klart för mig. Och jag kommer att förlita mig på, inte bara min egen forskning, utan också på många andras eftersom mycket bra arbete har utförts av många bibelkännare som nu måste granskas noggrant och aktualiseras. Så om jag citerar andra forskare, kommer du då att acceptera det? En av de beklagliga saker som jag har stött på under min forskning på ämnet sluttiden är att de olika lärarna tenderar att inte se på varandras resultat och på så sätt komma längre i sin forskning. Alla tycker att de själva har svaret. Men i min forskning har jag funnit många lärare som verkar ha pusselbitar som stämmer. Tillsammans har vi en underbar bild och jag vill göra mitt bästa för att presentera den bilden för dig. Jag har studerat många bibelkännare, några med mycket olika synvinklar, men som alla sägs vara pånyttfödda kristna. Jag tror att Herren har visat mig en hel del viktig information som du absolut behöver känna till i denna tid. Det gäller att se upp då saker uppenbaras. Jag vill göra mitt bästa för att göra det känt för dig, men du måste också vara beredd att kolla in länkarna som jag förser dig med och be. Från tid till annan kommer jag också att dela med mig av de profetiska inblickar som Herren har gett mig, men inte utan att först underbygga med annan bevisning. Jag ber er förstå vad jag nu säger. Jag menar att du skall inte tro ett ord av vad jag säger personligen om det inte kan styrkas av både Guds ord och vad andra säger. Jag vill ta mitt ansvar på det sättet.

Krig och rykten om krig …

Då Jesus talar om för oss vilka tecken vi skall hålla utkik efter i Matt 24, börjar Han med att säga “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.”(Matt 24:4-5). Det är ett tecken! Sedan sa Han: “Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig.” (Matt 24:6). Det är också ett tecken! Och sedan sa Han: “Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra ” (Matt 24:7). Återigen, dessa är alla tecken! I själva verket finns det så många tecken som Herren har gett oss i sitt ord som är ämnade att hjälpa oss att förstå när Herren kommer tillbaka, att endast de som helt enkelt inte bryr sig kommer att missa det. I 1 Tess 5:4 läser vi, “Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.”. “Dagen” som Paulus hänvisar till är Herrens återkomst. Den kommer inte att överraska oss bara vi uppfattar tecknen. Kort sagt vi är motiverade av Herren att vara redo för Hans återkomst och att inte bli tagna på sängen. Herrens dag kommer som en tjuv om natten – för världen – men den bör inte komma som en tjuv om natten – för dig, om du älskar Herren och är uppmärksam.

Så beträffande tecknen på Herrens återkomst, skall de kristna “söka efter dem”? Nej. Vi ska aldrig “söka efter” ett tecken. Å andra sidan måste vi uppmärksamma dem. Gör vi inte det utsätter vi oss för fara.

Några av kännetecknen …

I korthet, om de tecken som leder fram till Herrens återkomst, kommer här några av dem som avslöjas i Skriften och som vi ska vara uppmärksamma på (och kom ihåg, Jesus sa “var vaksamma”, så hur ska vi då “vara vaksamma” om vi bortser från dem)?:

1. En stjärna som kallas Malört (en Wormwood) kommer att orsaka att vatten blir bittert (Upp 8:11). Malört på ryska är “Tjernobyl”. Vet någon vad som hände den 26 april 1986? “… Reaktor nummer fyra vid kärnkraftverket i Tjernobyl, nära Pripyat i den ukrainska socialistiska sovjetrepubliken, exploderade … Fyra hundra gånger mer radioaktivt nedfall frigjordes i jämförelse med atombomben i Hiroshima. Plymen av föroreningar drev över stora delar av västra Sovjetunionen, Östeuropa, Västeuropa, Nordeuropa och östra Nordamerika, och ett lätt nukleärt regn föll så långt bort som på Irland.” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster). Observera att framställningen i Uppenbarelseboken säger att vattnet blev bittert. Inte bara de “20 000 ton högaktivt vatten” som producerades i olyckans omedelbara närhet ( http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster), då locket blåste av kärnreaktorn i Tjernobyl. Det har sagts att det har regnat flera dagar i sträck och förorenat vatten. I en artikel från april 2006, läser vi, “Greenpeace säger att mer än 90.000 människor har sannolikt dött i cancer orsakad av strålningen från Tjernobyl explosionen, 10 gånger fler än en tidigare FN-rapport hade förutspått”. ( http://news.softpedia.com/news/Chernobyl-Killed-More-Than-90-000-People-21745.shtml). Allt detta visade Herren för aposteln Johannes ca 2000 år innan det hände – genom namnet (Tjernobyl eller “Malört”). Det här var ett tecken som Herren lagt ned i sitt ord. Och det är ett tecken på att vi nu är i Uppenbarelseboken.

2. I Luk 21:25 talade Jesus om “gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån” som ett tecken på återkomsten. Den 26 dec 2004 drabbade en massiv flodvåg flera delar av världen i framförallt Asien. Uppskattningsvis 300.000 sägs ha omkommit (vissa uppskattar fler). Hur mycket större behöver havets vågor vara, och hur många fler människor måste dö, innan vi accepterar betydelsen av denna händelse?

3. Matt 24:14 säger “Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma”. Även om det skulle vara trevligt för varje enskild person att höra evangeliet, hänvisar den här texten till nationer och inte till personer. Jesus själv sade: “Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.” (Matt 10:23b) vilket innebär att inte varje person kommer att nås innan Han återvänder – inte ens i Israel, som är “navet”! Hur mycket mindre då dess “omkrets”! Således måste varje nation höra evangeliet – men inte varje enskild person – innan Herren återvänder. Dock, som aldrig förr får människor höra evangelium i dag. Radioapparater fast inställda på kortvågsstationer som sänder ut evangelium sprids i dag ut i länder av organisationer som Galcom international ( http://www.christianity.ca/NetCommunity/Page.aspx?pid=4829) och i dag sänds evangeliet ut globalt till varje enskild nation via satellit – något som inte var möjligt för inte så länge sedan. Möjligheten att faktiskt sända in till varje enskild nation via satellit uppfyller Matt 24:14. Denna profetia har redan blivit verklighet, eftersom varje nation har hört evangeliet.

Detta är endast tre tecken ur en lång lista som kan ges och som var för sig är övertygande. Men det finns mer.

Eftersom denna artikel inte är avsedd att vara uttömmande, kommer jag inte att ta upp fler tecken, så jag slutar här. Det räcker med att säga att vi är befallda att “vara på alerten” – och att förstå tecknen i samband med Herrens återkomst är en del av det.

“Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne” (Mark 13:33)

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment