Var Nero Antikrist?

Matteus 24 är en viktig profetisk text. Det är i denna text som Jesus talar om “förödelsens styggelse” som profeten Daniel skrev om. Här är texten:

“När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judéen fly bort till bergen. Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt 24:15-22)

Detta är ett tydligt direktiv från Herren Jesus Kristus, om att fly. När kommer detta att hända? Några har skrivit att det redan har hänt och hänvisar till förföljelsen av judarna under åren 66-70 e. Kr. då romarna plundrade Jerusalem. Deras undervisning, alltså, lär folk att betrakta den här texten som något som inträffat i det förflutna, och inte gäller för i dag. Men tänk om de har fel? Kan vi veta om de har fel? Ja visst, Skriften är inte så tvetydig, eller hur? Det här är en betydande text som syftar till att varna i synnerhet Israel om en tid med stora problem på jorden, då de måste fly för att bevara sina liv. Om bibellärare inte är försiktiga kan de oavsiktligt bli utnyttjade av fienden (Satan) för att ge Israel lugn o ro vid en tid då Israel måste stå på tå. Det är en enorm skillnad mellan de två!

Lyckligtvis gör Skriften fullständigt klart vid vilken tid i världshistorien som det refereras till, och det är inte under Neros tid 66-70 e. Kr. Här är förklaringen till att vi kan veta detta med säkerhet. Jesus nämnde “förödelsens styggelse” som profeten Daniel talade om och detta uttryck används tre gånger i Daniels bok. Närmare bestämt är det dessa som nämns, Daniel 9:27, Daniel 11:31, och Daniel 12:11. “Förödelsens styggelse” är en “profetisk markör” i Skriften som hjälper oss att koppla ihop dessa texter och relatera dem till varandra, för det finns uppenbarligen inte tre ” förödelsens styggelser” utan bara en “förödelsens styggelse”. Detta överensstämmer med vad Jesus säger, och det är också i linje med den term som Daniel själv använder.

Så det finns en styggelse som orsakar förödelse och inom de här tre profetiska bibelställena som finns i Daniels bok ska vi kunna räkna ut vilken tidsperiod som det refereras till. Som det visar sig, innehåller ett av dessa bibelställen många hänvisningar till, inte tiden för Kristus födelse till jorden, utan till Hans återkomst. Bibelstället är Daniel 12:1-13 och mitt i det finner vi att det refereras till “förödelsens styggelse” (Daniel 12:11). Låt oss gå igenom de olika verserna i det här kapitlet som otvetydigt pekar mot att den nämnda tidsperioden refererar till Kristus andra ankomst och inte till Hans första ankomst. För att samtidigt göra det enkelt och grundligt, kommer jag att kopiera in hela kapitlet här och skriva in mina kommentarer i anslutning till verserna. Följande är kap 12 från Daniel i sin helhet, citerad från New American Standard Bible (NSAB), som betraktas vara en mycket exakt engelsk översättning. (Denna artikels svenska översättning citerar Svenska Folkbibeln)

1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden (refererar till perioden för den stora vedermödan som inträffar vid tidens slut). Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

2 De många* som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. (Refererar till återuppståndelsen som inträffar vid tidens slut)

3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. (Med stor sannolikheten en referens till flyg och datoråldern som inträffar vid ändens tid)

5 När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden.

6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: “Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?”

7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

8 Jag hörde detta med förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?”

9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid” (Kan det bli tydligare än så här då texten refererar till ändens tid och inte till Kristus andra ankomst?).

10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar.

13″ Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände. (Tidsålderns slut eller dagarnas ände som det står här är ett profetiskt uttryck som refererar till ändens tid då Jesus Kristus kommer att återkomma för att upprätta sitt rike; återigen en hänvisning till återuppståndelsen också men som inte inträffar vid Kristus första ankomst utan vid Hans andra.)”

(Dan 12:1-13, betoning tillagd för klargörande, kommentarer i rött.)

Sammanfattning

Det finns flera hänvisningar i denna text som visar för oss att Daniel 12 är en hänvisning inte till tiden för Kristi första ankomst, utan till hans andra ankomst. I denna text, i Daniel 12:11, finner vi att uttrycket “förödelsens styggelse” används. Detta är samma “förödelsens styggelse” som Jesus talade om då han sa att en tid på jorden skulle komma där israeliterna skulle behöva fly.

“När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då måste de som är i Judéen fly bort till bergen.” (Matt 24:15-16)

Jesus varnade: “den som läser detta bör noga lägga märke till det” eftersom han visste att undervisning skulle komma in som skulle säga att denna händelse “redan hade ägt rum”, när den i själva verket inte hade det. Genom att korrelera Dan 12 med Jesu ord i Matt kan vi tydligt se att det Jesus refererade till var en händelse som inträffar vid tiden för Hans andra ankomst och inte vid Hans första. Som ett resultat vet vi att denna händelse så sent som juni 2010 (tiden då detta skrivs) ännu inte har ägt rum.

“Förödelsens styggelse” handlar därför inte alls om Nero som några felaktigt lär ut. Det handlar om en framtida antikrist som kommer att styra världen och som ännu inte blivit avslöjad.

Låt läsaren förstå.

Denna händelse kommer. Och om du är på jorden vid tiden för återuppbyggandet av det tredje templet, som måste återuppbyggas innan Jesus Kristus kan återvända till jorden, i enlighet med de profetiska Skrifterna, var då på din vakt!

I denna svenska version är Bibelreferenserna länkade till 1917 års översättning. Att just denna översättning valts har tekniska orsaker. Bibelcitaten är dock oftast hämtade från Svenska Folkbibeln.

————

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment