Vilddjurets märke, del 2

En grundlig genomläsning av Uppenbarelseboken kap 13 visar att den handlar om världens rike mot Guds rike. Jesus sa “Mitt rike är inte av den här världen” (Joh 18:36) Upp 13 handlar först och främst om människans rike i konflikt med Guds rike. Det är kapitlets kärna. Det finns ingen annan bättre beskrivning av Upp 13 än denna att ge insikt om dessa riken.

Kontraster mellan Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13

Det första vilddjuret nämns i Upp 13:1. Det står, “Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.” Vem är detta vilddjur? Vi vet genom Upp 13:2 att “det liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon”. Om du är bekant med Daniels bok, så ser du att samma djur (leopard, björn och lejon) också nämns i Dan 7:4-6.

“Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur, som liknade en leopard, men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt.” (Dan 7:4-6).

Fyra djur i dessa verser av Dan 7 motsvarar tre vilddjur. Det första vilddjuret är en kombination av två djur. “Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn.” (Dan 7:4). Lejonet nämns i Upp 13, men där finns inget nämnt om örnen – åtminstone inte med det namnet.

När vi slår upp Upp 13:2, ser vi att björnen, lejonet och leoparden nämns, precis som i Dan 7:4-6 som citerats ovan. En jämförelse mellan Dan 7 och Upp 13 ger

Björnen finns i båda (Dan 7:5, Upp 13:2)

Leoparden finns i båda (Dan 7:6, Upp 13:2)

Lejonet finns i båda (Dan 7:4, Upp 13:2)

Men var är örnen? Ge noga akt på örnen och se hur den kommer ut från lejonet:

“Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta.” (Dan 7:4)

Vad betyder detta? Jag tvekar inte att hålla med Irvin Baxter om detta, att lejonet representerar England och örnen representerar USA. Skälet till att vingarna plockas av lejonet och lyfts upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, är för att USA kommer ut från England. Bilden är helt perfekt. I Upp 13 är därför skälet till att örnen inte nämns tillsammans med det första vilddjuret, just det att den är helt skild från lejonet – det är det andra vilddjuret (Upp 13:11-17). Är USA decimerat vid ändens tid, som en del lärare i profetior förmodar har inträffat? Långt därifrån.

USA är inte decimerat, utan “vid liv och mår bra” vid tidens slut

Snarare än att vara decimerat, är USA nämnt som det andra vilddjuret. Följaktligen Upp 13:11a, “Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden” (se “Is America Mentioned in Bible Prophecy? http://fcet.biblemessages.com/sv/r-amerika-omnmnt-i-bibelns-profetior/). I Upp 13 ser vi att vilddjuret refereras till som en “han“. Betyder det att det är en man? Nej. I Dan 7:4b, läser vi, “det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa (man i NASB), och det fick ett mänskligt hjärta“. Notera att ordet “man” används för att beskriva örnen, men det refererar till ett rike (Dan 7:23) och inte bara mannen som representerar det riket (Dan 7:17). Vad betyder då talet om ett “mänskligt hjärta/human minds“? Jag tror det handlar om det faktum att många av världens största uppfinnare kommer från Amerika. Från Thomas Edison (grammofonen, glödlampan), till Alexander Graham Bell (telefonen), till Henry Ford (bilen), till Wright Brothers (flyget), till Robert Oppenheimer (atombomben), listan är verkligen imponerande. (http://inventors.about.com/od/famousinventors/a/american_invent.htm). Thomas Edison ensam hade 1093 patents (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison). USA’s “mänskliga hjärta” reflekteras också i deras skolor, inklusive Yale, Harward, Princenton och många fler. Jag tror uttrycket “det restes upp från jorden” som det står i Dan 7:4, refererar till det faktum att USA har givits stor auktoritet. Jag tror inte det är någon tvekan om att örnen i Dan 7:4 och det andra vilddjuret i Upp 13:11 båda refererar till USA. Vid ändens tid är därför USA “vid liv och mår bra” – inte decimerat.

Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 är parallella ställen

Så de fyra vilddjuren i Dan 7 – lejonet, björnen, leoparden och örnen är faktiskt alla med i Upp 13. Fast örnen kallas här för det “andra (eller “ännu ett”) vilddjur” (Upp 13:11). Varför? Eftersom Daniel i sin version bara såg hur örnens vingar rycktes av från lejonet. Det var bara oberoendeförklaringen. Det var inte den stora supermakt som USA är i dag. Men med tiden har Uppenbarelsebokens händelser kommit ifatt, örnen som Daniel såg i Dan 7:4 har till fullo fått sin status som supermakt. Men den här gången agerar hon också på ett mycket ogudaktigt sätt. Trots att hon startade “som ett lamm” (Upp 13:11 b), är hon nu “som en drake” (Upp 13:11 c). Vad betyder detta? Vad det än betyder, betyder det att hon kommer till ett läge där hon utför Satans befallningar. Det finns mycket som kunde sägas angående detta men jag vill bara nämna två saker. Vi vet att “tala som en drake” är olycksbringande så att tala som en drake måste innebära ondska. Jag ser framför mig hur det visar sig på två nivåer – först på en nivå med tolerant ondska, och det andra på en nivå av påtvingad ondska.

Tolerant ondska

Sedan 1973 uppskattas 45 millioner barn ha blivit lagligt dödade genom abort i US (http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_the_United_States). När människor inte tar dessa barn i försvar och när nationen och dess ledare förblir tysta, så är det här enligt min mening detsamma som att “tala som en drake” (Upp 13:11 c). Naturligtvis är det många goda människor som har försökt att förändra – och har förändrat. Men när man betänker 45 millioner lagligt avbrutna havandeskap – dödandet av oskyldiga barn – kan man inte fly från det faktum att ett stort moln av mörker täcker USA. Det här är alltså den första nivån på vilken jag tror att det skulle kunna med rätta sägas att USA har talat som en drake. Hon har talat kollektivt (inte individuellt) som en drake i detta sammanhang, Hon har misslyckats med att stå upp för dessa som mest av alla behövde hjälp. Hon har för det mesta varit bekymrad för annat och inte det som verkligen betyder något för Gud. Hon har sagt sitt, visst, men inte det som Jesus ville. Kollektivt har hon förblivit tyst vid sämsta tänkbara tidpunkt. Följaktligen har hon talat med en drakes maner, eller som en drake. “Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen.” säger den heliga skriften (Ords 24:11) Men avrättningarna fortsätter.

Jag tror att nästa nivå som vi ser i dag är i början på påtvingad ondska.

Påtvingad ondska

Bibeln säger att det kommer en dag då det andra vilddjuret kommer att orsaka (det betyder tvinga) att alla människor mottar ett märke på antingen sin hand eller sin panna. Jag skulle vara noga med att inte ta emot ett märke någonstans överhuvud taget, helt enkelt, men det här är var Bibeln säger att märket kommer att placeras. Som jag nämnde i min första artikel, “Vilddjurets märke, del 1” (http://fcet.biblemessages.com/sv/vilddjurets-mrke-del-1/), tror jag att märket kan vara en tatuering eller eventuellt ett mikrochips (jag lutar åt mikrochipset, för skäl som jag angett i min artikel). När detta blir ett beslut, mot många människors vilja, då tror jag detta också rätteligen kan tolkas som att vilddjuret “talar som en drake”. Vilddjuret kommer att “tala” enligt en gällande lag. Vilddjuret (USA), och det första vilddjuret också (Europa och Ryssland), som alla arbetar tillsammans (Upp 13:12,14,15), kommer att besluta att det blir obligatoriskt att ta emot märket. Detta är vilddjurets märke som vi är förbjudna, enligt Bibeln, att ta emot (Upp 14:11). Ännu en gång, det här är en konflikt mellan riken. Ett rike (det världsliga riket, lett av Satan) kommer att införa märket som sin valuta vilket är likställt med tillbedjan av vilddjuret. Det andra riket (Guds rike) förbjuder mottagandet av märket. Det har sin valuta i tillbedjan av Kristus. Påtvingad ondska är naturligtvis inte nytt utan har funnits med en lång tid i världen. Jag har mycket att säga om detta men det får vänta till en annan artikel.

Vad betyder det att tillbe det första vilddjuret?

I Upp 13:12 läser vi angående det andra vilddjuret (USA), “Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt”. (Upp 13:12)

Först en rekapitulation. Som sagts i del 1 av denna serie, det “dödliga såret som helades” är Tysklands “död och uppståndelse”. Det “dödliga såret” inträffade då nationen delades i två efter andra världskriget. “Helandet” av det dödliga såret inträffade år 1989 då Berlinmuren föll (se “The Mark of the Beast, Part 1,” http://fcet.biblemessages.com/sv/vilddjurets-mrke-del-1/).

Jag vill presentera för dig det som för mig framstår att vara mycket tydligt och låta dig bedöma för att se om du samtycker. För det första, du kan inte komma ifrån det faktum att det finns en avsiktlig syftning på helandet av det dödliga såret i den här versen (Upp 13:12). Varför? Ja, kommer du ihåg vad som hände några år innan Berlinmuren föll? Ronald Reagan sa då dessa nu berömda ord “Mr Gorbachev, riv den här muren!” (http://www.reaganlibrary.com/reagan/speeches/wall.asp). Vid det tillfället stod han vid Brandenburg Gate, West Berlin, Germany. Datumet var den 12 juni 1987. Till sist, vi läser i de referenser som vi försetts med (från The Reagan Library), “Det här talet framfördes till Västberlins invånare, dock det kunde också höras på den östra sidan av Berlinmuren“. (Se föregående länk).

Regans tal var sannerligen ett historiskt tal och när muren revs “Hela jorden förundrade sig” (Upp 13:3). Du får komma ihåg att Tyskland var den stora krigsmaskinen under andra världskriget. Vid slutet av kriget delades Tyskland. Men då ‘Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”‘ (Upp 13:3-4) Det här är en referens till det faktum att landet hade ansvaret för dödandet av många människor genom krig nu är återförenat.

Allla ögon var riktade på Tyskland och Ryssland vid den tiden. De är representerade av leoparden och björnen i Dan 7 och Upp 13. Orden “i hans närvaro” (NSAB=New American Standard Bible) eller “inför honom” (KJV=King James Version) som vi finner i Upp 13:12 är betydelsefulla.

“Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det (i hans närvaro i NASB) och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.” (Upp 13:12)

Orden “i hans närvaro” betyder det första vilddjuret (som ett rike snarare än en människa) som står i närvaron av det andra vilddjuret och orsakar att hela jorden ger det första vilddjuret stor uppmärksamhet – i sådan omfattning att Bibeln kallar det “tillbedjan”. Jag skulle vilja ta tid för att varsamt läsa igenom detta på nytt för att se hur allt detta passar in i sammanhanget. Kom ihåg jag refererar inte till ett vilddjur som en människa utan ett rike, som i Dan 7:23. Alltså pratar vi inte om Ronald Reagan som höll talet utan USA som han representerade (observera att samtidigt som ett vilddjur kan referera till en ledare måste det också på samma gång referera till riket som ledaren representerar i det aktuella fallet och måste alltså inte referera till en speciell ledare, se Dan 7:17, 23). Upp 13 handlar om riken. Således, även om ledare kommer och går, finns åndå vilddjuret kvar. Det här kommer att hjälpa dig att inte focusera på en person utan på riket som personen representerar. Upp 13 handlar verkligen om riken i konflikt.

Min tolkning av Upp 13:12 sammanfattas till följande:

“Han (det andra vilddjuret – det är USA) utövar det första vilddjurets (Europa och Ryssland) hela auktoritet i dess närvaro (eftersom USA, genom sin ledare, stod alldeles bredvid Berlinmuren vid den tidpunkten). Och han (det andra vilddjuret – USA) får jorden (som var spänt fokuserade på denna händelse vid den här tiden) och dess invånare (från hela världen) att tillbe (att uppmärksamt fokusera på ett sätt som ger ära till vilddjuret men inte till Gud och lägger ett hinder i vägen för männisskor så att deras focus blir mer på yttre världsliga tilldragelser än på Guds rike) det första vilddjuret (Europa, och särskilt Tyskland i det här fallet), vars dödliga sår var helat (resultatet av det hela blev att Tyskland återförenades kort efter denna händelse).”

Lägg märke till att NIV (New International Version) skriver “på hans vägnar” i stället för “i hans närvaro” (NASB=New American Standard Bible, NKJV=New King James Version) eller “inför honom” (KJV=King James Version). Betydelsen i NIV är inte riktigt densamma som i NASB eller KJV. Jag använder NASB som i allmänhet anses vara en sträng (nästan ord för ord, utan-omskrivningar) översättning. NIV är en uppluckrad översättning. Oavsett hur du översätter det, Upp 13:12 och sammanhanget som följer visar klart att det andra vilddjuret förmår människorna att tillbe det första vilddjuret. Det finns en betoning om helandet av såret inlagd i denna vers som hjälper oss att förstå, enligt min mening, att det refererar till en betydande påverkan från US för att riva Berlinmuren och det påföljande jublet över det första vilddjuret (särskilt mot Tyskland och EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union), tror jag, men också mot Ryssland).

Men handlar denna vers (Upp 13:12) bara om denna enda händelse – rivandet av Berlinmuren år 1989 – om det nu verkligen handlar om detta över huvud taget? Nej, jag tror att händelsen med återföreningen av Tyskland bara är en föregångare som anspelar på det som kommer. Det är en referenspunkt för oss som tolkar. Helt säkert, mera saker är på väg och de tycks komma mycket snart.

Samtidigt som detta skrivs (1/4 2009), pågår G20 mötet I England för att diskutera världsekonomin. Dessa nationer stöder alla varan och arbetar tillsammans, som Bibeln har förutsett. Vart leder allt detta? Bibeln berättar för oss att det leder mot ett enda ekonomiskt system för världen vilket slutligen kommer att bli Vilddjurets märke som profeterats i Upp 13.

Del 3 i denna serie kommer snart. Avvakta

Version 1.1, April 1, 2009

Alla referenser till Bibeln har tagits från version NASB (i den svenska versionen av denna artikel har referenserna tagits från Svenska Folkbibeln) såvida inget annat finns angivet.

Översättningen gjord av Paul Almqvist

Leave a Comment